تست کومبس: درمان ، اثر و خطرات

تست کومبز آنتی بادی‌های ضد گلبول‌های قرمز خون را در سرم بیمار تشخیص می‌دهد و به صورت استاندارد شده، برای مثال، به عنوان بخشی از غربالگری زایمان و گروه‌بندی خون استفاده می‌شود. روش تست با سرم خرگوش کار می کند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد که برای سوالات مختلف استفاده می شود. چیست … تست کومبس: درمان ، اثر و خطرات