انحطاط دیسک: علل ، علائم و درمان

انحطاط یا ساییدگی دیسک بین مهره ای با ساییدگی دیسک های بین مهره ای مشخص می شود. تمرکز اصلی درمانی مبارزه با هرگونه علامتی است که ایجاد می شود. دژنراسیون دیسک چیست؟ نمایش شماتیک آناتومیکی مهره ها و دیسک بین مهره ای و همچنین عصب فشرده شده. انحطاط دیسک بین مهره ای ساییدگی و پارگی… انحطاط دیسک: علل ، علائم و درمان