آرکوی Dehiscence: علل ، علائم و درمان

جدا شدن طاق نمایی یک وضعیت نادر است. باعث اختلال در اندام تعادل در انسان می شود. این مشکل باعث ایجاد مشکلاتی در شنوایی و همچنین حفظ تعادل می شود. بی حسی قوسی چیست؟ یک اختلال اخیر ، برآمدگی قوسی اولین بار در آمریکا در سال 1998 توصیف شد. این یک بیماری بسیار نادر است که در آن… آرکوی Dehiscence: علل ، علائم و درمان