گیلاس زمستانی (Withania Somnifera): محصولات غذایی

به طور سنتی و تا به امروز ، توت خواب به عنوان یک گیاه دارویی استفاده می شود و هیچ کاربردی به عنوان غذا ندارد.

در اروپا ، ریشه توت خوابیده در رژیم غذایی موجود است مکمل به شکل چای ، کپسول و قرص.