کمبود سروتونین - علائم و درمان

معرفی

سروتونین یک هورمون بسیار مهم برای بدن انسان است - اگر غلظت آن خیلی کم باشد ، می تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد. به اصطلاح انتقال دهنده عصبی, سروتونین در خدمت انتقال اطلاعات در انسان است مغز. شناخته شده است که در پردازش احساسات نقش دارد ، اما برای ریتم خواب و درک آن نیز مهم است درد. سایر سیستم های اندام که در آن هستند سروتونین به عنوان یک ماده پیام رسان دستگاه گوارش و سیستم گردش خون عمل می کند. بنابراین کمبود می تواند منجر به بی حالی ، بدخلقی ، و همچنین افزایش درک از شود درد.

علائم کمبود سروتونین

از آنجا که سروتونین به عنوان یک ماده پیام رسان در بسیاری از قسمت های بدن عمل می کند ، علائم کمبود آن می تواند بسیار متنوع باشد. علائم مربوط به کلاسیک با کمبود سروتونین بر اساس عملکرد سروتونین به عنوان یک حامل اطلاعات در مناطق خاصی از مغز. اینها عبارتند از: با این حال ، از آنجا که سروتونین تنها هورمونی نیست که بر احساسات و انگیزه ها تأثیر می گذارد ، علائم نباید به طور خودکار به عنوان کمبود سروتونین تفسیر شوند.

سروتونین همچنین نقش مهمی در دستگاه گوارش ایفا می کند ، کمبود آن می تواند منجر به اختلالات خوردن ، حملات ناگهانی اشتهای شدید ، در نتیجه افزایش وزن بدن و درد شکم. سروتونین و هموستاز

در عروق، سروتونین به عنوان یک ماده پیام رسان ، منقبض شدن عروق را در صورت صدمه یا خونریزی تضمین می کند. بر این اساس ، کمبود سروتونین می تواند زمان متوقف شدن خونریزی را تغییر دهد.

سایر اثرات کمبود سروتونین

تغییرات بیشتر می تواند در ریتم خواب-بیداری ، رفتار جنسی ، درد درک و کنترل دمای بدن خود همچنین نقش مهمی در دستگاه گوارش دارد ، می تواند با کمبود همراه باشد. در عروق، سروتونین به عنوان یک ماده پیام رسان ، منقبض شدن عروق را در صورت صدمه یا خونریزی تضمین می کند.

به همین ترتیب ، کمبود سروتونین می تواند زمان متوقف شدن خونریزی را تغییر دهد. تغییرات بیشتر می تواند در ریتم خواب-بیداری ، رفتار جنسی ، درک درد و کنترل دمای بدن شخص رخ دهد.

  • مراحل خستگی طولانی ،
  • بی حالی ،
  • ترس ،
  • افسردگی ،
  • بی قراری ،
  • مشکلات تمرکز
  • اختلالات اشتها،
  • حملات ناگهانی گرسنگی شدید ،
  • در نتیجه ، افزایش وزن بدن
  • و معده درد