خلاصه | علائم سکته مغزی

خلاصه

با یک شیوه زندگی سالم و درمان هدفمند ، بیماران می توانند وضعیت خود را بهبود ببخشند سلامت وضعیت حتی بعد از a ضربه. پیشگیری به ویژه برای بیمار مرتبط است تا خطر سکته های مغزی بعدی را کاهش دهد. این یک بیماری تهدید کننده زندگی است که نیاز به درمان فوری دارد. هرچه درمان زودتر آغاز شود ، بیمار ناراحتی کمتری را تجربه می کند و زودتر می تواند به طور کامل از بین برود.