عصب تريگمينال

معرفی

عصب سه قلو یکی از این موارد است مغز اعصاب، یعنی دوازده اعصاب که از مغز. این پنجمین و بزرگترین عصب جمجمه است و عملکردهای مختلفی دارد. عصب سه قلو را عصب سه قلو نیز می نامند زیرا سه ماده تولید می کند اعصاب در مسیر خود برای تهیه صورت. از یک طرف ، دارای عملکردهای حرکتی است ، یعنی وظیفه حرکات را بر عهده دارد ، و از طرف دیگر حاوی الیاف حساسی است که مغز با اطلاعات در مورد لمس صورت و درد.

تاریخچه

منشا nerve عصب سه قلو در مغز یا به عبارت دقیق تر در هسته های مختلف عصب مغز در مغز است. اینها به صورت جفت مرتب شده اند به طوری که عصب سه قلو در دو طرف مغز وجود داشته باشد. در نقطه مبدا ، دو ریشه عصبی را می توان تشخیص داد.

یکی حامل الیاف موتور است و دیگری الیاف حساس. در ناحیه پل به اصطلاح (ناحیه خاصی از مغز) ، عصب سه قلو از مغز خارج می شود و سخت را می شکند منینژ نزدیک استخوان پتروز در کپی سخت منینژ (dura mater) ، عصب سه قلو به اصطلاح سه قلو تشکیل می دهد گانگلیون.

این ضخیم شدن است که در اثر تجمع بسیاری از سلولهای عصبی ایجاد می شود. در اینجا عصب سه قلو به سه شاخه انتهایی خود تقسیم می شود. این شاخه های انتهایی به عنوان اعصاب جداگانه به مناطق مورد نظر خود حرکت می کنند و از آن خارج می شوند جمجمه از دهانه های مختلف

عصب چشم ، عصب فک بالا و عصب فک پایین وجود دارد. شاخه چشم به سمت مدار حرکت می کند تا به شاخه های انتهایی آن تقسیم شود. شاخه فک بالا ترک می کند جمجمه از طریق یک سوراخ در زیر جمجمه (rotundum foramen) و به سمت فک بالا حرکت می کند ، جایی که به شاخه های انتهایی آن تقسیم می شود. شاخه زیرین ، همراه با الیاف موتور ، به سمت حرکت می کند فک پایین، جایی که شاخه های انتهایی را آزاد می کند. از آنجا که عصب سه قلو عصب بسیار بزرگی است و بنابراین قسمت زیادی از آن را تأمین می کند سر با رشته های عصبی ، در برخی از قسمت ها توسط سایر اعصاب همراه است که از آن به عنوان یک ساختار هدایت کننده استفاده می کنند.