زكلوپنتيكسول

محصولات

زوكلوپنتيكسول به صورت تجاري در بازار موجود است کشنده ها، به صورت قطره و به عنوان محلول تزریق (کلوپیکسول). از سال 1977 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

زوكلوپنتيكسول (C22H25ClN2سیستم عامل ، مr = 400.7 گرم در مول) در وجود دارد داروهای به عنوان زوکلوپنتیزول دی هیدروکلراید ، زوکلوپنتیزول استات یا زوکلوپنتیزول زوكلوپنتيكسول دكوانات مایع روغنی ، چسبناک و روغنی است كه در آن بسیار كمی محلول است. آب.

اثرات

زوكلوپنتيكسول (ATC N05AF05) ضد روان پریشی و آرام بخش خواص.

موارد مصرف

  • اسکیزوفرنیا و روان پریشی های دیگر
  • مرحله شیدایی روان پریشی های شیدایی.
  • حالت های گیج کننده و آشفته شدید در بیماران مسن و یا مبتلا به تصلب شرایین و در الیگوفرنی