حلقه های شانه

"ستون فقرات گردنی - حلقه های شانه" روی یک تشک در حالت خوابیده دراز بکشید. در حالت شروع ، کف دستان شما به سمت زمین است و پاهای شما بالا است. اکنون کف دست خود را به سمت بیرون برگردانید و تیغه های شانه خود را به هم بکشید.

همزمان با تیغه های شانه خود به زمین فشار وارد کنید. این حرکت را 10 بار تکرار کنید. با تمرین بعدی برای BWS ادامه دهید