پیشگیری از بارداری

روش های پیشگیری از بارداری

روش های هورمونی:

روش های مکانیکی:

 • کاندوم مردانه
 • کاندوم برای زن
 • دیافراگم
 • کلاهک گردنی
 • دوش واژن

روش های شیمیایی:

روش های طبیعی:

 • وقفه جنسی
 • مخزن Coitus
 • استعفای
 • روش های تقویم
 • روشهای دما
 • روش های اسمیر دهانه رحم

روش های جراحی:

 • عقیم سازی ، وازکتومی