داروهای خانگی برای سردرد

مقدمه - درمان های خانگی سردرد

بسیاری از افراد به طور منظم از این بیماری رنج می برند سردرد. با این حال ، همیشه لازم نیست که بلافاصله قرص سردرد مصرف کنید. اغلب اوقات نیز درمان های خانگی به سبک قدیمی می توانند موجب تسکین فرد مورد نظر شوند.

با این حال ، اگر سردرد به ویژه شدید یا همراه با علائم دیگر باشد ، مشورت با پزشک مهم است. کسانی که از آن رنج می برند سردرد بیشتر اوقات نیز باید با یک پزشک مشورت کنید. در مورد خفیف سردرد یا پس از مشورت با پزشک ، می توان به فرد آسیب دیده به خوبی با داروهای خانگی کمک کرد.

این داروهای خانگی می توانند در برابر سردرد کمک کنند:

چندین درمان خانگی وجود دارد که برای سردرد مفید هستند. به طور کلی: در ابتدا ، ورزش بیشتر در هوای تازه و نوشیدنی زیاد اغلب منجر به کاهش سردرد می شود. کاربردهای گرما و سرما: گرما یا سرما اغلب تسکین سریع را ایجاد می کند.

کمپرس گرم اثر آرامش بخشی دارد و ثابت شده است که به ویژه در برابر آن موثر است سردرد تنش. دستمال مرطوب سرد باعث تحریک گردش خون و بهبود آن می شود خون جریان. این مربوط به دوش متناوب.

روغن ضروری: قرص نعناع روغن به ویژه در اینجا توصیه می شود. باید در قسمتهای وسیعی از پیشانی و شقیقه قرار گیرد. غالباً همین را دارد درداثر اطمینان به عنوان یک قرص مسکن.

داروهای گیاهی: داروهای گیاهی متنوعی وجود دارد. بید به عنوان مثال پوست باید تأکید شود. این گیاه حاوی ماده ای مشابه دارو است اسپرین® و بنابراین به خصوص اثر ضد درد خوبی دارد.

تمدد اعصاب تکنیک ها: سردرد اغلب به دلیل استرس ایجاد می شود ، بنابراین تکنیک های آرامش اغلب معجزه می کنند

  • عمومی: در ابتدا ، ورزش بیشتر در هوای تازه و نوشیدن زیاد ، اغلب منجر به کاهش سردرد می شود.
  • کاربردهای گرما / سرما: برنامه های گرم یا سرد اغلب تسکین سریع را ایجاد می کنند. کمپرس گرم اثر آرامش بخشی دارد و ثابت شده است که به ویژه برای آن موثر است سردرد تنش.

    دستمال مرطوب سرد باعث تحریک گردش خون و بهبود آن می شود خون جریان. این مربوط به دوش متناوب.

  • روغن ضروری: قرص نعناع روغن به ویژه در اینجا توصیه می شود. باید در قسمتهای وسیعی از پیشانی و شقیقه قرار گیرد.

    غالباً همین را دارد درداثر اطمینان به عنوان یک قرص مسکن.

  • داروهای گیاهی: داروهای گیاهی متنوعی وجود دارد. مثلا بید پوست باید تأکید شود. این گیاه حاوی ماده ای مشابه دارو است اسپرین® و بنابراین به خصوص اثر ضد درد خوبی دارد.
  • تمدد اعصاب تکنیک ها: اغلب سردردها نیز به دلیل استرس هستند ، بنابراین تکنیک های آرامش اغلب معجزه می کنند