داروهایی که متابولیسم را تحریک می کنند | تحریک سوخت و ساز بدن

داروهایی که متابولیسم را تحریک می کنند

آماده سازی های مختلف و داروهای خاص برای تحریک متابولیسم چربی در داروخانه ها و داروخانه ها موجود است. بعضی از آنها قول می دهند چربی اضافی را ببندند و سپس دفع می کنند. دیگران به اشباع سریع و افزایش می رسند متابولیسم چربی از طریق محتوای پروتئین بالا

واضح است که چنین روش های درمانی به تنهایی منجر به تحریک متابولیسم و کاهش وزن، اما این تنها در دراز مدت با یک سبک زندگی سازگار و سالم امکان پذیر است. علاوه بر اقدامات طبیعی ، متابولیسم را می توان با داروهای دارویی نیز تحریک کرد. چنین ابزاری همیشه باید فقط به عنوان پشتیبانی از یک تغذیه متعادل دیده شود ، اما می تواند تأثیر روشن با انرژی متابولیسم را نشان دهد.

مکمل های غذایی می توان از داروخانه خریداری کرد تا خلاs موجود در آن پر شود رژیم غذایی. بهتر است این فاصله ها را با انتخاب غذاهای مناسب برطرف کنید. همچنین برخی از مخلوط های چای یا کپسول غلیظ آن را می توانید در داروخانه تهیه کنید.

علاوه بر این ، تعدادی محصول وجود دارد که حاوی مواد مصنوعی خاصی هستند و برای تحریک سوخت و ساز بدن در نظر گرفته شده اند. به عنوان مثال L- تیروزین به صورت پودر یا کپسول فروخته می شود و هدف آن تحریک سوخت و ساز بدن در کوتاه مدت است. رژیم های مختلف مکمل مانند Almased® یا Formoline نیز در داروخانه ها موجود است.

اینها در درجه اول برای اینها در نظر گرفته شده اند کاهش وزن و ترکیبی خاص دارند که برای تحریک سوخت و ساز بدن و کنترل کالری دریافتی در نظر گرفته شده است. داروهای هومیوپاتی نیز نوید افزایش متابولیسم را می دهند. مختلف نمک های شولر گفته می شود که تأثیر مثبتی روی آن دارند. این شامل شماره 9 (سدیم Phosphoricum) و شماره 10 (سدیم سولفوریکوم) ، که اثر هضم دارند. شماره 15 (پتاسیم یدات) التهاب در را از بین می برد معده منطقه و شماره 22 (کلسیم Carboicum) انرژی بیشتری را برای بدن فراهم می کند تا متابولیسم م effectiveثرتری داشته باشد.

در صورت کم کاری تیروئید ، متابولیسم را تحریک کنید

غده تیروئید عملکرد یک عامل اصلی در تنظیم متابولیسم است. هورمون تولید شده توسط غده تیروئید به روش های مختلف متابولیسم را تحریک می کنند. در شرایطی که کم کاری تیروئید، این اثر از بین می رود.

هر دو مادرزادی وجود دارد کم کاری تیروئید و کم کاری تیروئید. سپس متابولیسم تنبل است ، وزن شما افزایش می یابد و احساس شل شدن می کنید. در اینجا حفظ وزن برای افراد مبتلا به ویژه دشوار می شود. بنابراین ، باید متابولیسم را به روش های مختلف در موارد تحریک تحریک کرد کم کاری تیروئید.

مهمترین چیز جایگزینی گمشدگان است هورمون با مصرف قرص ال تیروکسین برای این منظور استفاده می شود این باید پس از معاینه دقیق توسط پزشک تجویز شود و طبق یک برنامه دقیق مصرف شود.

این می تواند متابولیسم را به گونه ای تحریک کند که هیچ علامتی قابل مشاهده نباشد. در برخی موارد ، مشکل کم کاری تیروئید ناشی از تلفظ است ید کمبود. بنابراین مهم است که به اندازه کافی مصرف شود ید با غذا به عنوان پیشگیری.

ماهی مخصوصاً برای این کار مناسب است. علاوه بر مکمل هورمون در مورد کم کاری تیروئید ، سایر اقدامات تحریک کننده متابولیسم نیز می توانند منطقی باشند. اینها شامل یک محرک است رژیم غذایی و فعالیت ورزشی منظم و متوسط. بنابراین ، حتی در موارد کم کاری تیروئید ، می توان متابولیسم را به میزان کافی تحریک کرد.