ورزش از فیزیوتراپی | تنگی کانال نخاع در ستون فقرات کمر - درمان محافظه کارانه بدون جراحی

ورزش هایی از فیزیوتراپی

تمرینات بیشتری را می توان در موارد زیر مشاهده کرد: تنگی کانال نخاع - ورزش هایی برای خانه ، تنگی کانال نخاع در ستون فقرات کمر - مدرسه برگشت

 • ورزش شکمی: به پشت دراز بکشید ، پاهایتان می تواند روشن باشد یا روی توپ بدنسازی دراز بکشید یا تاس بخورید ، دستانتان کشیده شده و دستانتان به سمت باسنتان است. خود را بالا ببرید سر و قسمت بالایی بدن را کمی و سپس یک دست را به طور متناوب به سمت پایین فشار دهید تا بدن شما به یک طرف متمایل شود. قسمت بالای بدن خود را تمام مدت در هوا نگه دارید و آن را پایین نگذارید تا بعد از 60 سالگی.

  حداقل 3 بار تمرین را تکرار کنید.

 • خم شدن به پایین: روی زمین بنشینید تا پاهای پایین کاملاً پشتیبانی شود و باسن بین پاها قرار بگیرد. اگر نمی توانید باسن خود را روی پاها قرار دهید ، از کوسن یا مدفوع کوچک به عنوان تکیه گاه بین پاها استفاده کنید. اکنون دستان خود را به سمت جلو دراز کرده و قسمت بالاتنه را با پشت گرد و جلو به عقب روی زمین قرار دهید.

  پیشانی روی زمین قرار می گیرد. این را نگه دار کشش حدود 60 ثانیه موقعیت داشته باشید.

 • ساعد با تنوع پشتیبانی کنید: اگر وارد سیستم شوید ساعد بازو، فقط پاها و بازوها کف را لمس می کنند ، بقیه بدن یک خط مستقیم را تشکیل می دهد. می توانید این تمرین را به مدت 30-60 ثانیه برگزار کنید یا یک تنوع اضافه کنید. برای این تغییر ، شما به طور متناوب باسن خود را از یک طرف پایین می اندازید و به حالت اولیه برمی گردید. مراقب باشید باسن را خیلی بلند نکنید.

ورزش برای خانه

 • کشش از خم کننده مفصل ران: به حالت زانو زده روی تشک بیایید و یک پا را جلوتر قرار دهید. اکنون وزن خود را به سمت جلو حرکت دهید تا جایی که احساس کشیدگی قابل توجهی در پشت خود کنید پا. نگه دارید کشش برای حدود 60 ثانیه موقعیت خود را تغییر دهید و سپس سمت خود را تغییر دهید.
 • خم رو به جلو نشسته: با کشش هر دو پا به جلو روی یک حصیر در یک صندلی بلند بنشینید.

  حالا با دو دست به جلو بروید و به رانها ، پایین پاها یا مچ پا بچسبید. بگذارید کمرتان گرد شود و با هر نفس سعی کنید عضلات کمرتان را بیشتر شل کنید.

 • تحرک ستون فقرات کمر در حالت کششی و خمشی: وضعیت شروع وضعیت چهار پا است ، جایی که فقط پاهای پایین ، زانوها و دست ها با زمین تماس می گیرند. حالا لگن خود را کج کرده و با حرکات آهسته دوباره آن را صاف کنید تا ستون فقرات کمر از حالت کشیده به حالت خمیده و گرد حرکت کند. تمرین را حدود 60 ثانیه تکرار کنید.