ترامازولین

محصولات

ترامازولین به صورت تجاری در بازار موجود است اسپری های بینی، قطره بینی و مانند آن قطره چشم. داروهای در بسیاری از کشورها ثبت نشده اند

ساختار و خواص

ترامازولین (سی13H17N3، Mr = 215.3 گرم در مول) یک مشتق ایمیدازولین است که از نظر ساختاری مربوط است ناپازولین, اکسی متازولینو زایلومتازولین.

اثرات

ترامازولین (ATC S01GA) یک انقباض کننده عروق و ضد احتقان است. اثرات ناشی از آگونیسم در گیرنده های آلفا است.

موارد مصرف

برای درمان علامتی اشکال غیر عفونی از ملتحمه، برای از بین بردن مخاط بینی در رینیت