اسید کلاولانیک

محصولات

اسید کلاولانیک به طور انحصاری در ترکیب با آنتی بیوتیک فروخته می شود آموکسی سیلین. علاوه بر نسخه اصلی Augmentin ، انواع مختلفی از مواد غذایی موجود نیز موجود است.

ساختار و خواص

اسید کلاولانیک (C8H9نه5، Mr = 199.16 گرم در مول) در وجود دارد داروهای as پتاسیم کلاولانات ، نمک پتاسیم اسید کلاولانیک. پتاسیم کلاولانات یک ماده سفید رنگ ، کریستالی و نمناک است پودر که در آن بسیار محلول است آب.

اثرات

اسید کلاولانیک باعث مهار β-لاکتامازها می شود باکتری، محافظت از پنی سیلین آموکسی سیلین از غیرفعال شدن این خود اثرات ضد باکتریایی ضعیفی دارد.

موارد مصرف

برای درمان بیماری های عفونی باکتریایی ، همراه با پنی سیلین آموکسی سیلین.