آموزش برگشت

معرفی

عضلات پشت نباید در یک برنامه تمرینی خوب برای عضله سازی از بین بروند. علاوه بر این یک اثر حمایت بر بازو و پا حرکات ، پشت سالم به ویژه برای وضعیت خوب و راه رفتن عمودی بسیار مهم است. مشکلات کمر شماره یک بیماری گسترده در آلمان محسوب می شود و بنابراین نباید آنها را دست کم گرفت.

با یک آموزش عضله سازی هدفمند برای پشت ، خطر آسیب به مهره ها و دیسک های بین مهره ای را کاهش می دهید ، از خود در برابر وضعیت بد بدن محافظت می کنید و شکایات را برطرف می کنید. قبل از شروع آموزش برگشت ، هر مشکلی باید همیشه با پزشک در میان گذاشته شود. تمرین کمر شامل تمرین عضلات کمر با اهداف مختلف است.

به عنوان مثال ، اکستانسور عمیق پشت (M. errector spinae) هنگام خم شدن قسمت بالاتنه هنگام ایستادن از "کج شدن پشت" جلوگیری می کند. این عضله بیشتر در ناحیه ستون فقرات کمری برجسته می شود و با حرکت به سمت بالا در امتداد ستون فقرات باریک و ضعیف می شود. تمرین هدفمند پشت این گروه عضلانی به ویژه برای شکایات در ناحیه ستون فقرات کمر توصیه می شود.

عضله بزرگ دیگر در پشت ، عضله پهن پشت است (M. latissimus dorsi). این عضله وظیفه کشیدن بدن را از "بالای قسمت جلو" (کشیدن / بالا رفتن لاتسیموس) در حین تمرین کمر بر عهده دارد. عضله رومبوئید (عضله رومبوئید) و عرضی عضله ذوزنقه (عضله ذوزنقه ای) وظیفه کشیدن وزن از جلو به سمت بدن را به عهده می گیرد (قایقرانی).

این عضلات در ناحیه ستون فقرات قفسه سینه. هنگام تمرین کمر ، تقریباً هیچ عضله ای به صورت جداگانه آموزش داده نمی شود. عضلات دیگر همیشه عملکرد پشتیبانی دارند.

هنگام تمرین کمر ، همیشه بین عضله هدف و عضلات حمایت کننده تفاوت قائل می شود. برای سلامت به دلایل ، تمرین پشت باید همیشه همراه با تمرین عضلات شکم در نظر گرفته شود. عضله مستقیم شکم و اکستنسور پشت بلند عمیق ، خم کننده های صندوق عقب و منبسط کننده های صندوق را تشکیل می دهد. بنابراین ، آنها شبیه دو سر بازو و سه سر ، آگونیست و آنتاگونیست هستند. عدم تعادل در عضلات تنه اغلب باعث کمر می شود درد.