آلانین

ساختار و خواص

آلانین (سی3H7نه2، Mr = 89.1 گرم در مول)

اثرات

ATC V06CA

موارد مصرف

  • مکمل غذایی
  • در محلول های تزریق